Китай обхваща всички бедни хора с основно здравно осигуряване

Националната здравна комисия на Китай (NHC) съобщи, че над 18 милиона бедни пациенти в Китай могат да се възползват от ефективни възможности за лечение и че цялото бедно население е обхванато от основно здравно осигуряване.

Националната здравна комисия на Китай (NHC) съобщи, че над 18 милиона бедни пациенти в Китай могат да се възползват от ефективни възможности за лечение и че цялото бедно население е обхванато от основно здравно осигуряване. 

Тежките и хронични заболявания са основните фактори, които причиняват бедност. Според данните към 2015 г. 44% от регистрираното бедно население в Китай е изпаднало в бедност поради болести. В процеса на борба с бедността част от разходите за лечение на бедните, които са осигурени с основно здравно осигуряване съгласно поредица от политики, прилагани от NHC и Националната администрация по безопасност на здравето, се поемат от държавата. В този контекст основният праг на разходите за здравно осигуряване беше намален с 50 процента, процентът на възстановяване беше увеличен с 5 точки и бе премахната границата на максималните разходи. От друга страна, политики като „първо лечение, после заплащане“ се прилагат за бедните. 

В същото време, за да се увеличи мощността на здравните услуги в бедните региони, общо 80 хиляди здравен персонал от 1007 третокласни болници в градовете в цял Китай бяха разпределени в бедни райони и нуждата от здравни институции и персонал в селските райони беше компенсирана.

Източник: Китайско Международно Радио (Çin Uluslararası Radyosu)
Hibya Haber Ajansı

Okunma